Djursjukhuset

Charmigt med kärvt språk och djärva färger

…”Som i de tidigare bilderböckerna uppstår humorn genom den distanseringseffekt djurfigurerna erbjuder och som tilltalar barn mycket. Det vågade färg-och formspråket i kombination med det korthuggna, kärva språket är genomarbetat och det bitvis groteskt fula gör att det skapas en tyngd åt helheten. Nora och Kasper Strömman fångar dramatiken men också vardagslunken på ett sjukhus och den här boken kan säkert avdramatisera ett sjukhusbesök. Djursjukhuset är en underhållande och fyndig bok, som jag hoppas hittar sin läskrets.”
Ylva Larsdotter, Ny Tid

…”Djursjukhuset är en sympatisk bok som trots – eller kanske snarare tack vare – att den utspelar sig i djurens värld ger en realistisk och trovärdig bild av sjukhus och hälsocentraler. Rekommenderas som förberedelse inför läkarbesök och som lektyr och förströelse i väntrum, och gärna redan före ett sådant besök är aktuellt.”
Tidningen Folkhälsan, Barbro Enckell-Grimm