Hörselhunden Hasse

”Jag har läst boken Hörsel Hunden Hasse. Jag tyckte boken var bra. Boris som Hasse var med hörde dåligt och han var snäll.  Hasse hade stora öron så att han skulle kunna höra bra. Hasses jobb var att hjälpa Boris. Det mest spännande var när pojkarna var runt Hasse för jag visste int vad dom skulle göra med honom. Jag tycker boken passar för barn i min ålder. Fast det är en barnbok kan nog vuxna läsa den”
—Emmy Nyström 11 år